„Záporodra várunk…”

Megújult a csabacsűdi templom

Aratási hálaadó ünnep keretében szentelte újra a kívül-belül megújult csabacsűdi evangélikus templomot 2009. szeptember 20-án Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke. Az ünnepi istentiszteleten a kerület lelkészi vezetője mellett szolgálatot végzett Láng Pál helyi lelkész és Ribár János, a Nyugat-Békési Egyházmegye esperese is.

A csabacsűdi evangélikusok 1943-ban határozták el, hogy templomot építenek. Terveik 1952-re valósulhattak meg, ekkor szentelte fel az elkészült épületet Dezséry László püspök.
      Ez év szeptembere újabb fontos mérföldkő a közösség életében: a gyülekezeti terem felújítását követően sor kerülhetett a megújult templom újraszentelésére is. A döntő mértékben közegyházi forrásokból finanszírozott munkálatokat jelentős összeggel támogatta a helyi önkormányzat is, illetve hozzájárultak a hívek pénzben és kétkezi munkaként felajánlott adományai is.
      „Örülök a templomnak és az ünnepre szóló meghívónak – kezdte Zsolt 26,8 alapján elmondott igehirdetését Gáncs Péter –, ugyanakkor várok egy másik meghívót is, amely a csabacsűdi egyházközség külső-belső megújulásáról ad hírt, mivel így lehetünk Isten szeretetének hordozói és továbbadói.” A prédikációból kiderült: a templom, az épület szereteténél jóval többről beszél az idézett zsoltárvers. Azért szerethetjük a templomot, mert ott az élő Istennel találkozhatunk, és a vele való közösséget élhetjük át. Az említett újabb meghívóban foglaltak megvalósulásához Isten Szentlelkére van szükség, kinek hitet teremtő munkája nyomán mehet végbe a szükséges újulás. Ehhez immár minden külső körülmény adva van.
      Az igehirdető befejezésül az Evangélikus énekeskönyv Isten Szentlelkét segítségül hívó 240. énekének 3. versét idézte: „Záporodra várunk. / Öntözd meg egyházunk / Mezejét, ne késs! / Hull a mag, az ige, / De szent cseppjeidre / Szomjas a vetés. / Bőségben csak úgy terem, / És úgy érik majd kalásza / Gazdag aratásra.”
      Az istentisztelet végén a gyülekezet hittanosainak és fiataljainak zenei szolgálatát hallgathatták meg az egybegyűltek, majd ünnepi közgyűlés következett.
      Köszöntőt mondott többek között Radosné Lengyel Anna, a Déli Egyházkerület felügyelője; Ribár János esperes; Koszorús Oszkár egyházmegyei felügyelő; Frankó János, a település polgármestere; valamint a testvéregyházak helyi képviselői is.

Megjelent: Evangélikus Élet, 74. évfolyam 39. szám – 2009. szeptember 27. 4. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design