Új lakó a toronyban

Harangszentelés Apostagon

Örömünnepre gyűltek össze 2010. május 24-én az apostagi evangélikusok. Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke ezen a napon szentelte fel a gyülekezet templomának új harangját. A templom előtt, a szabad ég alatt kezdődő istentiszteleten Vilmos Andrea helyettes lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, a liturgiai szolgálatban részt vett Lupták György, a Bács-Kiskun Egyházmegye esperese is. Miután az új harangot a toronyba emelték, a gyülekezet a templomba vonult, és ott folytatódott a pünkösdi hálaadás. Az ünnep délelőttjén a kerület és az egyházmegye vezetősége Dunaegyházán tartott gyülekezeti fórumot, áttekintve az egyházközség legfontosabb gyülekezetépítési feladatait.

Apostag község evangélikus templomának tornyában három harang lakik. Ezek közül a legöregebbet 1910-ben öntették. Az első világháború idején – sok más templom harangjaival egyetemben – két harangot elkoboztak, és háborús célokra használták fel őket. 1921-ben az egyházközség ezek helyett újakat vásárolt. A templom középső harangja azonban az elmúlt évtizedekben megrepedt, így nem tudta betölteni feladatát. A gyülekezet presbitériuma 2009 őszén határozta el, hogy új harangot öntet, kicseréli a harangok tartószerkezetét, és programozhatóvá teszi vezérlésüket. Az új harang Gombos Miklós harangöntőmester műhelyében készült.
      „Hát ezt is megértük: utcára került a gyülekezet” – fogalmazott ApCsel 2,46–47 alapján elmondott igehirdetésében a püspök. „Nagyon jó, hogy utcára kerültünk – hála ennek a harangszentelési ünnepnek –, hiszen az első jeruzsálemi pünkösdhöz hasonlóan itt, Apostagon is meg kellett hallaniuk az embereknek, hogy ez a keresztény gyülekezet az Isten szabad ege alatt magasztalja az Urat. Ezt jelenti a misszió, hogy Istent nem lehet bezárni a templom falai közé.” Hozzátette: jelképes üzenet volt az is, hogy az utcáról aztán a templomba vonultak az ünneplők. Mert fontos, hogy akik az utcán meghallják az evangéliumot és a hitvallás hívogató szavát, azok vágyakozzanak betérni az egyház közösségébe. Hasonló hívogatást végez mától ez az új harang is.
      Az igehirdetést követően az immár helyére került harang meg is szólalhatott, s erre az ünneplő gyülekezet énekszóval felelt. Az ünnep alkalmából többek között Zakar Zoltán János, a település polgármestere és dr. Ambrus András egyházmegyei felügyelő köszöntötte az egybegyűlteket.

Megjelent: Evangélikus Élet, 75. évfolyam 22. szám – 2010. május 30. 1&3. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design