Penúél Budapesten

Evangélikus gyülekezet lelkészének iktatása katolikus templomban

Ha valaki vasárnap délelőtt tizenegy órakor ellátogat a főváros IX. kerületébe, és felkeresi a Gát utcai – egyébként éppen József Attila szülőházával szemben található – római katolikus templomot, izgalmas felfedezést tehet: az említett helyen és időben évek óta a ferencvárosi evangélikus gyülekezet tartja istentiszteletét. Ez év adventjének első vasárnapján a szokottnál is különlegesebb alkalomra kerülhetett sor a közösség életében. Győri Gábor, a Pesti Egyházmegye esperese ugyanis ekkor iktatta be hivatalába az egyházközség három éve itt szolgáló, majd a közelmúltban megválasztott lelkészét, Koczor Tamást.

Igehirdetésében az esperes rávilágított arra, hogy advent első vasárnapja különösen is a szerény kezdetekről szól. Ahogy annak idején kölcsönkapott szamár hátán vonult be Jeruzsálembe, úgy ma Ferencvárosban is szerény keretek között, kölcsönkapott templomba érkezik meg az alázatos király: Jézus. „Vajon lehet-e erre a szerény kezdetre jövőt építeni?” – tette fel a kérdést az igehirdető. Majd Ézs 40,6–8 alapján szólt Isten ígéretének garanciájáról is: „…de Istenünk igéje örökre megmarad.” „Ez a de olyan fordulópont, amely Ferencvárosban is elég ahhoz, hogy igazi adventünk legyen, és a reménység ne szégyenüljön meg” – zárta bizonyságtételét Győri Gábor.
      Koczor Tamás 1Móz 32,30–32 alapján hirdette Isten igéjét. A beiktatott lelkész a Jabbók-gázlónál Istennel tusakodó Jákób győzelméről és szégyenéről vallott. Elmondta: Az emberrel szemtől szemben álló Isten egyszer csak úgy jelenik meg, mint aki hagyja magát legyőzni, és ennek során valódi veszteséget és szenvedést él át. Ugyanakkor Istennel szemben aratott győzelmét az ember mélységes szégyenként tapasztalja meg, amely számára azonban életújító erő. Így nevezi el Jákób Penúélnak – Isten arcának – küzdelmük színhelyét. „Ez a hely mi magunk vagyunk – fogalmazott a lelkész –, mert mi éljük át, hogy szemtől szemben álltunk Istennel, győztünk, és ebben a szégyenletes győzelemben üdvösségre, boldogságra, tisztaságra szabadult fel az életünk.”
      A templomépítés lehetőségéért évek óta küzdő gyülekezet új pásztorát elsőként elnöktársa, Kerekes Árpádné felügyelő köszöntötte. Elmondta többek között, hogy milyen felbecsülhetetlen az a segítség, amellyel a helyi katolikus gyülekezet támogatja a ferencvárosi evangélikusokat. Köszöntőt mondott továbbá Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke, Müller György középső-ferencvárosi plébános, Cselovszky Ferenc, a Pesti Egyházmegye espereshelyettese, Deák téri lelkész és Krámer György, az Északi Egyházkerület püspökhelyettese, Dél-Pest megyei esperes.
      Az ünnepi alkalmon részt vett Radosné Lengyel Anna, a Déli Egyházkerület felügyelője is. A liturgiai szolgálatot az iktató esperes mellett Cselovszky Ferenc és Marossy Attila lelkészek végezték, az istentiszteletet a gyülekezet énekegyüttesének zeneszáma színesítette.

Megjelent: Evangélikus Élet, 74. évfolyam 49. szám – 2009. december 6. 3. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design