Lángoló jelentés

Egyházkerületi közgyűlés délen

Idén Tótkomlóson tartotta tavaszi közgyűlését a Déli Evangélikus Egyházkerület. A 2009. április 24-re meghirdetett tanácskozást – mivel dátum szerint éppen egybeesett a település városnapjával – a templomban megtartott ünnepi istentisztelet előzte meg.

A hivatalos ülés a gyülekezeti házban Szpisák Attila helyi lelkész áhítatával vette kezdetét. A testület tagjai elsőként Gáncs Péter püspök és Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő éves jelentését hallgatták és vitatták meg. Mindketten hangsúlyt helyeztek a lelkészi munka komolyan vételére, melynek egyik jele a canonica visitatio elfeledett gyakorlatának felélesztése a kerületben.
      Gáncs Péter többek között ismertette a kerület idei kitüntetettjeinek névsorát (ők a májusi missziói napon vehetik majd át díjaikat), illetve bemutatta a küldötteknek Jóné Jutasi Angelikát, a püspöki hivatal új irodavezetőjét.
      A felügyelő asszony az elmúlt évben tett gyülekezetlátogatások tapasztalatainak összegzésén túl megemlítette: a sokat emlegetett válsághelyzet szükségszerűen magával kell, hogy hozza az egyházi diakóniai munka újragondolását és átalakítását is. Hogy az előterjesztés mennyire lekötötte a hallgatóság figyelmét, azt jelzi az a nem kis derültséget kiváltó epizód, amikor is az előre megküldött jelentés részleteit elmélyülve tanulmányozó Ribár János esperes kezében az asztalon égő mécsestől egyszer csak lángra kapott a papírlap. „Egyértelmű véleménynyilvánítás” – hangzott a teremben innen is, onnan is.
      Az elnökség jelentéseinek elfogadása után Szabóné Mátrai Marianna adott részletes értékelést az előzőleg bekért éves lelkészi jelentésekről. A püspökhelyettes rámutatott: a visszatekintés egyben önértékelést, szembenézést is jelent, ugyanakkor nem csupán az elmúlt év eseményeinek számbavételére van szükség, de jövőbe mutató munkatervre, vagyis a gyülekezeti célok megfogalmazására is. Az elemzésből a hallgatók képet kaphattak a kerület nagyon különböző helyzetű és adottságú gyülekezeteinek örömeiről és gondjairól.
      A továbbiakban Káposzta Lajos egyházkerületi GAS-előadó, dr. Font Éva kerületi ügyész, valamint Aradi György egyházkerületi missziói lelkész beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők. Smidéliusz András püspöki titkár a gyülekezeti hírlevelek előzőleg kiírt „barátságos mérkőzésének” eredményeit ismertette: az eltérő adottságok szerinti kategóriákban a Gerendás–Csorvási Társult Evangélikus Egyházközség hírlevele, az Orosházi Harangszó és a Kőbányai Harangszó végzett az első helyen a versenyben. A színvonalas munkáért az elnökség értékes ajándékokkal mondott köszönetet az újságok szerkesztőinek.
      Végül a kerület mátraszentistváni telkének lehetséges hasznosításáról tanácskozott a testület. Káposzta Lajos nyugalmazott esperes egy kerületi pihenőházról szóló koncepciótervet terjesztett elő, melynek megvalósíthatóságát a jövőben szakértők bevonásával mérlegeli a közgyűlés.

Megjelent: Evangélikus Élet, 74. évfolyam 18. szám – 2009. május 3. 3. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design