Közös szolgálat: teher vagy ajándék?

A Déli Egyházkerület gyülekezetvezetői konferenciája Bonyhádon

Lelki hatalom és e világi bölcsesség címmel tartotta meg idei gyülekezetvezetői konferenciáját a Déli Egyházkerület 2010. március 5-én és 6-án a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. A gyülekezeti lelkészek, felügyelők, másodfelügyelők, gondnokok, pénztárosok és presbiterek számára meghirdetett találkozón az egyházközségek közel száznyolcvan küldötte vett részt. A jelenlévők a gyülekezetekben fellépő konfliktusok kezelésének lehetőségeit, illetve a közösségi együttműködés szempontjait járták körül – meghívott előadók bevonásával.

A kétnapos programot péntek este a bonyhádi Keresztmetszet együttes rövid koncertje nyitotta meg, majd ifj. Cserháti Sándor, a szegedi egyházközség lelkésze tartott bevezető igei alapozást. Az 1Kor 12,4–11 alapján elhangzott bibliatanulmány rámutatott: éppen a levél címzettjeivel kapcsolatban tudhatjuk, hogy már a legelső keresztyének élete sem volt feszültségmentes. Ugyanakkor a mai keresztyén közösségekben jelentkező feszültségek oldására sincs más válasza Jézusnak, mint hogy szeretnünk kellene egymást. Ehhez pedig – mielőtt saját magunk helyének, méltóságának kiharcolásába kezdenénk – fel kell tennünk a kérdést: szeretve tudjuk-e magunkat? Személy szerint el tudjuk-e hinni, hogy Isten szeret, ügyünk az övé, és ezért nem kell félnünk, és kiharcolnunk a magunk pozícióját?
      A bevezető gondolatokat követően a résztvevők megtekinthették a Déli Egyházkerület 2009-es eseményeiről készült zenés képösszeállítást, majd Aradi György kerületi missziói lelkésznek a böjt lilájáról szóló áhítata zárta az esti programot. Az együttlét ezután – a házigazdák vendégszeretetének köszönhetően – terített asztalok mellett, kötetlen beszélgetéssel folytatódott.
      A másnap reggeli lelki töltekezésről a szekszárdi egyházközség elnöksége, Sefcsik Zoltán lelkész és dr. Muth Lajos felügyelő gondoskodott. A lelkész 1Pt 2,9–10 alapján elmondott igehirdetésében többek között így fogalmazott: „Péter apostol már most, a gondokkal, feszültségekkel és bajokkal küzdő gyülekezeteknek mondja a jó hírt: »Királyi papság vagytok« (…). Valakinek a tulajdonában lehetünk, és a valódi értékünket ez szabja meg. Itt kezdődik az igazi csoda.”
      A szekszárdi gyülekezet nem lelkészi vezetője – aki orvosként a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának főigazgatója – Szolgáltatás és szolgálat az egészségügyben címmel mondta el bizonyságtételét. Szavaiból kiderült: a szolgálat mindig valakiért, a szolgáltatás pedig valamiért történik. Lehet, hogy a társadalom értékrendjének helyreállítási kísérletében fontos lépés lenne e fogalmak tisztázása és pontos, adekvát használata.
      Délelőtt dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékének docense, a zsinat lelkészi elnöke az elkötelezettségről, az egyetemes papságról, a magasság és mélység megéléséről, az Istentől kapott karizmák különbözőségének vállalásáról és áldásairól, az egyházban jelentkező konfliktusok testvéri feloldásának lehetőségeiről, a hatalmi kérdés lelki vonatkozásairól, valamint az „Isten nevében élt élet” fontosságáról szólt előadásában.
      Pálmai István, a paksi egyházközség felügyelője Hétköznapi bölcsességek egy gyülekezet mindennapjaiban címmel a konfliktusok általános szerkezetét, szakaszait és dinamikáját, illetve a gyülekezeti együttműködés gyakorlati szempontjait világította meg hallgatói előtt.
      Az előadásokon elhangzottakat irányított csoportmunka formájában dolgozták fel a konferencia résztvevői, amit az egyes csoportok plenáris beszámolói követtek. Szombat délután a konferencia témájával, valamint egyéb közegyházi ügyekkel kapcsolatos kérdésekre fórumbeszélgetés keretében fogalmazott meg válaszokat Gáncs Péter püspök, Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő, dr. Szabóné Mátrai Marianna püspökhelyettes, Andorka Árpád egyházkerületi másodfelügyelő, valamint a zsinat és az egyházmegyék jelen lévő vezetői.
      A rendezvény zárásaként az egyházkerület püspöke a németországi második ökumenikus egyházi napok plakátjának képi motívuma alapján adott összefoglaló visszatekintést a konferenciáról, majd úti áldásban részesítette a találkozó résztvevőit.

Megjelent: Evangélikus Élet, 75. évfolyam 11. szám – 2010. március 14. 13. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design