Könyvbemutató az alternatív globalizáció jegyében

A Luther Kiadó és a Védegylet közös kiadásában megjelent Alternatív globalizáció a népekért és a földért (Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth, AGAPE) című könyvet 2009. február 17-én indították útjára a budapesti Pilinszky János irodalmi kávéházban megrendezett könyvbemutatón. A könyv alapja az Egyházak Világtanácsának azonos című tanulmánya, amelyet közgazdászok és teológusok munkacsoportja készített el. A fordítást és a magyar kiadás szerkesztését Gömböcz Elvira végezte. A spirituális alap és a szakmai tudás egyszerre jellemzi a kiadványt.

A bemutatón a Magyarországi Evangélikus Egyház, illetve a Déli Egyházkerület nevében Gáncs Péter püspök üdvözölte a tanulmány magyar nyelvű megjelenését, egyben hangot adva annak a reménységnek, hogy a hazai egyházakban is egyre szélesebb körben válik egyértelművé a teremtett világ védelmének szükségessége.
      A kiadványt, mely napjaink globalizálódó gazdaságának problematikus csomópontjait foglalja össze, Gömböcz Elvira mutatta be. A növekvő szegénység, az embert és a természeti javakat kizsákmányoló gazdasági struktúrák, valamint az ökológiai krízis kérdéseinek őszinte átgondolása alternatív megoldások kidolgozását teszi szükségessé. A dokumentum célja is éppen az, hogy cselekvésre ösztönözzön, és arra buzdítsa az egyházakat, hogy változást létrehozó közösségekké váljanak – mondta el a fordító.
      A rendezvény meghívott vendégeként Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa is megosztotta gondolatait a hallgatósággal. Mint mondta, olyan globalizációra van szükség, amelyben az ember és az emberi méltóság válhat fontos tényezővé.
      Végül Rogate R. Mshana tanzániai közgazdász, az Egyházak Világtanácsa Igazságosság, Béke és Teremtés Munkacsoportjának programigazgatója vetített képes előadásában a dokumentum kialakulásának főbb állomásait ismertette, rávilágítva a hozzá kapcsolódó egyes kutatások eredményeire. Az angol nyelvű előterjesztést Szent-Iványi Ilona tolmácsolásában kísérhette figyelemmel a hallgatóság.
      Az est házigazdájaként Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója köszönte meg a meghívott előadók közreműködését és az érdeklődők megjelenését.

Megjelent: Evangélikus Élet, 74. évfolyam 9. szám – 2009. március 1. 3. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design