Kincshordozók adventi öröme

Hálaadás a megújult pestrezsébeti templomért

Az elmúlt év őszén templomuk külső helyreállításának örülhettek a pesterzsébeti evangélikusok, idén pedig az épület belső felújításának elkészültéért adhattak hálát 2009. december 12-én és 13-án. Szombat este a József Attila Általános Iskola Gyermekkórusának hangversenyére került sor a megszépült hajlékban, amelyet másnap Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke szentelt újra.

A közel egy évtizeden át tartó felújítási munkálatok során mintegy ötvenmillió forintot fordított a templomra a gyülekezet. Ebben az évben – ahogyan az Helfrich Péternek, az építési bizottság elnökének beszámolójából kiderült – az épület belső festése mellett elkészült az elektromos hálózat korszerűsítése és az ólomüveg ablakok javítása is. A kevésbé hatékony, ugyanakkor drága konvektoros fűtést korszerű padfűtés váltotta fel, illetve lapradiátoros fűtés működik a templom különböző helyiségeiben. Az oldalsó bejárat felől mozgáskorlátozottak számára szolgáló ajtót alakítottak ki, az oltártérbe új – háttérvilágítással ellátott – kereszt került.
      Az idén elvégzett munkálatok finanszírozását több forrásból sikerült biztosítani: a gyülekezeti önerőből valamint az egyházmegye és az egyházkerület támogatásából rendelkezésre álló közel hétmillió forintos egyházi részt a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Műemléki Alap pályázatain elnyert hatmillió forint egészítette ki.
      Az ünnepi alkalmon 2Tim 1,8–14 alapján elmondott igehirdetésében Gáncs Péter püspök utalt a harmadik adventi vasárnap lekcióként felolvasott óegyházi perikópájára, Mt 11,2–10-re is. A Heródes börtönében raboskodó Keresztelő János kérdését Pál apostol római fogságban írt levelével vetette össze. Élethelyzetük és sorsuk hasonlósága mellett egy nagy különbség is felfedezhető a két ember között: míg egyikük kétségek közt gyötrődve küldi Jézushoz tanítványait, addig a másik a hit bizonyosságával ír Timóteusnak. A titok, amely Pál börtöncellájának sötétjében is világosan ragyog, hogy Krisztusban bízva még nyomorúságai közepette is megajándékozott az ember. „Kincset kaptunk, melyet tovább kell adni, mert csak úgy tudjuk megőrizni azt. Így lehetünk Krisztus Jézusban megajándékozott kincshordozók” – fogalmazott az igehirdető.
      A hálaadást követő ünnepi közgyűlésen köszöntőt mondott Drüszler Ferenc, az egyházközség felügyelője, Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere, dr. Léránt István, a Pesti egyházmegye felügyelője, Babka László, az ikladi evangélikus gyülekezet lelkésze, valamint Gáncs Péter püspök. Győri János Sámuel lelkész emléklapok és ajándékok kíséretében köszönte meg mindazok segítségét, akik a felújítási munkálatokban részt vállaltak.

Megjelent: Evangélikus Élet, 74. évfolyam 41–52. szám – 2009. december 20–27. 4. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design