Kerületi közgyűlés délen

„Jó pásztor vasárnapja után arra a Jézusra gondolunk, aki mint híd összeköti a szigeteket; hiszen csak ő képes kimozdítani magukra hagyatottságukból az embereket, a családokat és a közösségeket, hogy bizalommal forduljanak egymáshoz, és így keressék Isten országát, egy szebb jövőt, melyben közös ég alatt ki-ki hazatalálhat” – fogalmazott Stermeczki András lelkész Ézs 41,1–6 alapján megtartott áhítatában, a Déli Egyházkerület tavaszi közgyűlésének nyitóalkalmán. A testület 2010. április 23-án a dunaújvárosi templom gyülekezeti termében tartotta meg ülését.

Az áhítatot követően, illetve a templom rövid bemutatása után a vendéglátó gyülekezet lelkésze a gyülekezeti terembe invitálta az egybegyűlteket. Az ülés első részében Gáncs Péter püspöknek, valamint Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelőnek a 2009. évről szóló jelentését hallgatták meg a testület tagjai. „Tudunk-e tanulni kríziseinkből?” – fogalmazott jelentésének címében a püspök, utalva az elmúlt hónapok nehéz fegyelmi döntéseire. Az elnökség jelentését rövid hozzászólásokat követően fogadta el a közgyűlés.
      A gyülekezeti honlapok februárban meghirdetett versenyének tanulságairól Horváth-Bolla Zsuzsanna, az evangelikus.hu honlap főszerkesztője, az értékelő zsűri tagja szólt. Kitért a honlapszerkesztés legfontosabb gyakorlati szempontjaira, példaként kiemelve a díjazott weboldalak jellegzetességeit. A nyertesek névsora a következő: Pesti Egyházmegye – Zugló, Pestszentlőrinc, Kispest, Ferencváros; Bács-Kiskun Egyházmegye – Szeged, Soltvadkert; Tolna-Baranyai Egyházmegye – Pécs, Szekszárd, Dombóvár; Nyugat-békési Egyházmegye – Orosháza; Kelet-békési Egyházmegye – Mezőberény I. Munkájukat szerény ajándék – egy-egy 4 GB-os pendrive – kíséretében köszönte meg a kerület vezetősége.
      Az eredményhirdetés után Smidéliusz András püspöki titkár ismertette az idei kerületi díjazottak névsorát. A Hűségérmet és a Tessedik-díjat, illetve az Ordass- és a Prónay-emlékplakettet idén is a kerületi missziói napon vehetik majd át az arra érdemesek. A díjazottak laudációi az Evangélikus Élet május 16-ai számában, a déli kerület mellékletében is olvashatók lesznek.
      A püspöki titkár röviden szólt a kerületi énekfordítói pályázat eredményéről is. Ahogyan arról lapunk április 4-i számában már beszámoltunk, a Lutheránus Világszövetség 2010-ben Stuttgartban megrendezendő nagygyűlésének énekei közül hét dal szövegének fordítására írt ki pályázatot a kerület. A kiírásra 34 pályázótól 143 fordítás érkezett. A felkért szakértők bírálata alapján a következő pályázók fordításai értek el első helyezést: Csorba István (Budapest), Dobóné Kiss Ildikó (Solymár), Jobb Domokos (Krasznamihályfalva, Erdély), Koczor Tamás (Budapest).
      Az ülésen bemutatkoztak a kerületi teológus-ösztöndíj idei pályázói: Széll Éva, Csizmadia Nóra és Hulej Klaudia. Ezután Káposzta Lajos nyugalmazott esperes, Gusztáv Adolf segélyszolgálati előadó jelentését hallgatta meg a grémium. Igen alapos és a részletekre is kiterjedő beszámolót adott Aradi György missziói, valamint Laczi Roland ifjúsági lelkész.
      Szabóné Mátrai Marianna püspökhelyettes szólt az egységes szempontok szerinti lelkészi jelentések bekérésének ütemezéséről, melyre először előreláthatólag a következő évben kerülhet sor.

Megjelent: Evangélikus Élet, 75. évfolyam 18. szám – 2010. május 2. 3. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design