Ítélet és reménység között

A Cinkotai Evangélikus Egyházközség ez év tavaszán átadott gyülekezeti házában, modern, ugyanakkor otthonos környezetben tartotta meg idei őszi közgyűlését a Déli Egyházkerület. A 2009. november 13-ra összehívott ülésen számos beszámolót meghallgatott, és több fontos kérdésben is döntést hozott a grémium.

Vető István cinkotai lelkész ApCsel 5,34–42 alapján elmondott nyitóáhítatában Gamáliél tanácsát aktualizálva az ítélet és reménység közötti lét feszültségéről beszélt. „Ismerjük bűneinket, tudjuk, hogy jogos rajtunk az ítélet, mégis van reménységünk! Ha emberi módon cselekszünk vagy beszélünk, komolyan kell vennünk Isten ítéletét; ha azonban Isten szerint való, amit teszünk vagy szólunk, akkor senki sem árthat nekünk” – fogalmazott az igehirdető.
      Dr. Sólyom Jenő akadémikus, a Deák téri egyházközség felügyelője „Egyházunk és egyházkerületünk a számok tükrében 2000–2008 között” címmel tartott előadást. Mondandója első részében a professzor szólt a kerület népmozgalmi adatainak alakulásáról, majd kitért a gyülekezetek egyháztagoktól származó anyagi bevételeinek elemzésére, végül pedig – reflektálva a szeptemberi országos presbiteri találkozón hasonló témakörben elhangzottakra – elemezte az országos statisztikai adatok elmúlt évtizedekben megfigyelhető alakulását. A keresztelések abszolút számának 1981-től mért változásaival kapcsolatban a rendszerváltozás éveiben tapasztalható pozitív kiugrásra hívta fel a figyelmet.
      A 2004–2008 közötti évek népmozgalmi, illetve gazdasági és statisztikai adatait – gyülekezetenként és egyházmegyénként – Andorka Árpád egyházkerületi másodfelügyelő ismertette.
      „Meggyőződéssel vallom, hogy az igazságnak mindig két oldala van. Csak remélni tudom, hogy az elmúlt hónapokban meghozott döntéseink az egyház egységét szolgálják” – kezdte beszámolóját az egyházkerület ügyésze. Dr. Font Éva tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy ebben az évben négy fegyelmi eljárást kellett indítani és végigvinni a kerületben, ezek közül egy esetben az ítélet már jogerőre is emelkedett.
      Az elhangzottakhoz kapcsolódva és a nyitóáhítatra utalva Gáncs Péter püspök így fogalmazott: „Az ítélet és a reménység vasárnapja között vagyunk, de a kettő nem zárja ki egymást: lehet úgy ítéletet hozni, hogy e mögött ott van a remény a gyógyulásra és az újrakezdésre. Mi nehéz szívvel, de ezzel a reménységgel hoztuk meg döntéseinket.”
      A továbbiakban a közgyűlés megvitatta a presbiterképzés elindításával kapcsolatban a közelmúltban közzétett tervezetet és felhívást, kinyilvánította szándékát egyházkerületi teológus-ösztöndíj alapítására, döntött a jövő évi kerületi pályázat kiírásának ügyében, valamint elfogadta az egyházkerület 2010. évi munkatervét.
      Végül – Káposzta Lajosnak, a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat egyházkerületi előadójának beszámolóját követően – Muntag Andrásnak, a zsinat nem lelkészi elnökének a szolidaritásialap-törvényről szóló tájékoztatóját hallgathatták meg a jelenlévők.

Megjelent: Evangélikus Élet, 74. évfolyam 47. szám – 2009. november 22. 13. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design