„Az Úr házában lakom egész életemben”

Megújult kívülről a kispesti templom

Kívülről teljesen megújult templomáért adott hálát Istennek 2009. október 4-én a kispesti evangélikus gyülekezet. Az ünnepi istentiszteleten – melyen aktív szolgálatot vállaltak az egyházközség presbiterei és énekkara is – Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Különleges aktualitást adott az alkalomnak egy kerek évforduló: Széll Bulcsú lelkész ugyanis épp húsz esztendeje végzi az itt élők pásztorolását, mely szolgálatban fáradhatatlan munkatársként áll mellette hitvese. Munkálkodásuk nem hiábavaló…

Ha valaki az istentisztelet kezdete előtt fél órával érkezik meg ide, az egyik sarokban játszó gyermekekkel, a másik sarokban a szolgálatért imádkozó testvérekkel találkozhat, miközben az oltár előtt fiatalok próbálják aznapi éneküket – lelkes, eleven közösség tölti be a több mint nyolcvan éve épült templomot.
      Zsolt 23,6 alapján elmondott igehirdetésében az egyházkerület lelkészi vezetője Isten hűséges, minket nap mint nap elkísérő szeretetéről tett bizonyságot. A reformáció hónapja kapcsán megemlítette: nem csak annak szabad és lehet örülni, hogy Isten templomok újulását munkálja, de annak is, hogy egyházát akarja újra meg újra megújítani.
      Amint Kamráth Tamás presbiter elmondta, az elmúlt három évben az épület tetőszerkezetének borítását teljesen lecserélték, megújultak az esővíz-elvezető ereszek, valamint a bádogos borítások. A toronyban elvégzett komplett ácsmunkák mellett kicserélték a harangok körüli hangvetőt és az összes ablakot. Megújultak a párkányok, illetve a tetőablakok, valamint a közelmúltban megszépültek az oldalfalak és alattuk a lábazat is.
      A belső térben elkészült a hangosítási rendszer és a csillárok felújítása. A húszmillió forintos beruházást az országos egyház, a Déli Egyházkerület és a helyi önkormányzat is támogatta. Példaértékű, hogy a 6,6 millió forintos önrészt a gyülekezet tagjainak adományai fedezték.
      Az ünnepi alkalmon Gajda Péter, a XIX. kerület polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket.

Megjelent: Evangélikus Élet, 74. évfolyam 41. szám – 2009. október 11. 4. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design