A találkozás öröme

Missziói nap Kondoroson

„Békét adj, Uram, kérlek, a háborgó szíveknek…” – énekelte Tolcsvay László zeneszerző, énekes 2009. május 23-án, a Déli Egyházkerület által Kondoroson megrendezett missziói napon. Az emberi élet különféle válságaiból kiutat kereső gyülekezet számára ez a refrénként elhangzó egyszerű imádság is irányt mutathatott. A kerület legnagyobb rendezvényén gazdag és színes program várta a résztvevőket a házigazdák által gondosan előkészített helyszíneken.

A találkozóra érkezőket a Mezőberény 1. kerületi evangélikus rézfúvós kör térzenéje fogadta, majd a délelőtti program az evangélikus templomban vette kezdetét. A közel ezerfős gyülekezet egy része a templomkertben, kihangosítón keresztül követhette a bent zajló eseményeket. Aradi György kerületi missziói lelkész köszöntését és a vendéglátó egyházközség bemutatkozását követően Dankó Béla, a település polgármestere és Gáncs Péter püspök üdvözölte a jelenlévőket.
      A délelőtti evangélizáción Szeverényi János Lk 21,25–28 alapján hirdette Isten igéjét. Prédikációjában az országos missziói lelkész arra a Jézusra mutatott, aki az emberi élet legnagyobb válságára, a teremtő Istentől való elszakítottságra kínál megoldást. Általa és benne valóban lehetőség nyílik a mai Magyarországon is a lelki, szellemi és testi gyógyulásra. Aki úgy mutatkozik be számunkra, mint út, igazság és élet, válságainkból is csak ő lehet a kiút – zárta gondolatait a missziói lelkész.
      Az igehirdetést követően dr. Kopp Mária orvos-pszichológussal, egyetemi tanárral és férjével, dr. Skrabski Árpád szociológussal Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő beszélgetett a magyar népesség lelkiállapotával kapcsolatos kutatásaik eredményeiről. A tudós házaspár szavaiból többek között kiderült, hogy a hitélet rendszeres és közösségben történő megélésének döntő hatása van az emberi egészségre. Felméréseik szerint ebből a szempontól a vallásukat „maguk módján” gyakorlók helyzete a legrosszabb. Ma szinte kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik egy-egy ország fejlettségét, pedig a személyiség fejlődése szempontjából az emberi és transzcendens kapcsolatok az alapvetőek. A kérdésre, hogy vajon merre található kiút a válságból, elmondták: napjainkban különösen nagy az igény a valódi értékek hiteles megszólaltatására és felmutatására, ebben pedig döntő szerep jut az egyházaknak is.
      A délelőtti program keretében került sor az idei hűségérmesek, Tessedik-díjasok, Ordass Lajos- és Prónay Sándor-emlékplakettel kitüntetettek díjainak ünnepélyes átadására is.
      Az iskola sportcsarnokában kiosztott ebédet a környezettudatosság jegyében cipóban tálalva kapták kézbe a résztvevők, így az ízletes raguleves kikanalazása után a tányérját is bátran elfogyaszthatta mindenki. Szomjoltásra szintén környezetkímélő megoldást választottak a szervezők: a fölösleges hulladékot termelő palackozott víz helyett szódavíz állt rendelkezésre.
      Délután párhuzamos programok várták az érdeklődőket az iskolában: az udvaron felállított színpadon Talentumok címmel a szarvasi és az orosházi evangélikus iskolák és a békéscsabai evangélikus középiskolások bemutatója zajlott, a könyvtárban pedig Jóné Jutasi Angelika tartott vetített képes beszámolót férjével közösen végzett indiai missziói szolgálatáról. A humorsarokban Kövesdi Miklós Gábor humorista szórakoztatta a hallgatóságot.
      A nap további részében – már újra a templomban – a Tolcsvay-trióból és a Fonográf együttesből jól ismert Tolcsvay Lászlóval Radosné Lengyel Anna beszélgetett. Az Erkel Ferenc-díjas és a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett zeneszerző hitelesen és őszintén mesélt életéről, pályafutásáról és személyes hitéről egyaránt. A beszélgetés egyes részeit a szerző előadásában megszólaló dalok keretezték, melyek éneklésébe időnként a padokban ülők is bekapcsolódtak.
      A nap eseményeit Aradi György úti áldása zárta, majd a kerület felügyelője köszönte meg Tuska Tibor kondorosi lelkésznek és gyülekezetének a házigazdaként végzett szolgálatot. A találkozó offertóriuma a telekgerendási missziói otthon és a formálódó telekgerendási gyülekezet céljait szolgálja.

Megjelent: Evangélikus Élet, 74. évfolyam 22. szám – 2009. május 31. 1&5. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design