A felpéci evangélikus templom orgonájáról

A Felpéci Evangélikus Egyházközség templomának 1910-ben épült 718-as opus számú Angster-orgonája egymanuálos, 8 regiszteres, pedálos, pneumatikus, tasniládás orgona. Történetének fontosabb állomásai gyülekezeti levéltári dokumentumok segítségével rekonstruálhatók.

Az egyházközség 1910. évi lelkészi naplójában olvashatunk arról, hogy – mivel az 1873-ban készített 3-4 változatú korábbi orgona javíthatatlanná vált – közadakozást szerveztek új hangszer építésére, amely 1700 korona bevételt eredményezett. Az építési munkálatokat a pécsi Angster cég végezte. A presbitériumi jegyzőkönyv beszámolója szerint Kirchner Elek zenetanár terjesztette elő az elkészült hangszer szerkezetének és hangjának alapos átvizsgálásáról szóló szakértői véleményét. A presbitérium a kedvező vélemény alapján az orgonát 1910. augusztus 14-én az Angster cégtől átvette.
      Nem egyedi, de annál szomorúbb esemény nyomaira bukkanhatunk a presbiteri jegyzőkönyv 1917. évi bejegyzései között, amelyek az orgonasípok hadi célokra történő rekvirálásával kapcsolatosak. Az egyházközség a sípok meghagyása érdekében a honvédelmi miniszterhez folyamodott beadvánnyal, amelyre azonban elutasító választ kapott.
      Több mint nyolc évtizeddel később, 2002-ben került újra napirendre az orgonaügy, akkor azonban a felújítás anyagi forrás hiányában elmaradt. A restaurálás az EMMI „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” című, 2015-ben megjelent pályázatkiírása kapcsán vett új lendületet. A gyülekezet a pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészítésével, majd a későbbi kivitelezéssel is a pannonhalmi Portativ Orgonaépítő Bt.-t, személy szerint Takács Péter orgonaépítő mestert bízta meg, a munkálatok szakmai felügyeletét dr. Kormos Gyula orgonaszakértő látta el. A minisztérium az orgonaépítési munkálatokra 6.604.000 forint támogatást biztosított, ezen felül a pályázati projekt része volt a templomépület külső felújításának befejezése is. Az állami támogatáson kívül a MEE egyházzenei bizottsága kimondottan az orgonaprojektet – amelynek összköltsége bruttó 7.188.200 forint volt – 550.000 forinttal segítette. A felújított hangszer 2017 szeptemberének elején szólalt meg először.
      A felpéci templom orgonája ezáltal újra alkalmassá vált a gyülekezet istentiszteleti éneklésének kíséretére és egyházzenei koncertek megszólaltatására is.

Megjelent: Dunántúli Harangszó, 2020. Nyár, 11. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design