Szeretetforrás 3

2022.11.24.

„Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek.” (Ézs 49,8a)

„Mert az Isten országa közöttetek van!” (Lk 17,21b)

A választott nép babiloni fogságban élő tagjainak Isten a szabadulás ígéretét adja az ószövetségi próféta igehirdetésén keresztül. Arról kapnak hírt, hogy a nyomorúság, a megaláztatás, a megszégyenülés mélységéből és sötétségéből kivezeti majd őket az Úr, aki újra szövetségével, világosságával, sokféle áldásával ajándékozza meg övéit. Valódi vigasztalást, erőt és reménységet adó üzenetként szól hozzájuk Isten igéje, miszerint egy napon majd a hazatérés öröme ragyoghatja be a szívüket.
      És az ígéret beteljesedett, sőt Jézus Krisztusban megsokszorozódva és felfoghatatlan távlatokat nyitva lett valósággá mindazok számára, akik Isten Fia által a bűn és a halál fogságából nyertek szabadulást. Az ézsaiási mondatra utalva Pál apostol már örömmel és megtérésre hívó szeretettel írja: „Íme, most van a kegyelem ideje! Íme most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2b)
      A kegyelem idejének aktualitását hangsúlyozza Jézus is, amikor Isten országának jelen idejű valóságáról és közvetlen közelségéről beszél. Szavának különlegessége, hogy mindez éppen az ő személyében öltött testet.
      Ne feledd: az alkalmas idő megragadása felelősségvállalást is jelent. Tekints így a mai napodra is!

Uram, kegyelmed és szabadító irgalmad csodáival van tele az életem, ám a legtöbbször természetesnek, magától értetődőnek veszem jóságodat. Segíts itt és most meglátnom szereteted jeleit és megragadnom az ajándékba kapott kegyelmi időt! Köszönöm, hogy Jézus Krisztusban hozzám is közel hoztad országodat. Ámen.

Megjelent: Szeretetforrás. Lelki útravaló az év minden napjára. Szerk.: Galambos Ádám. MEE Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, Budapest, 2021. 483–484. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design