Szeretetforrás 2

2022.07.26.

„Adjátok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek! Emlékeztessétek őket, hogy magasztos az ő neve!” (Ézs 12,4b–c)

János írja: „És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen: az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget…” (Jel 14,6–7)

Imádságaink többségét valószínűleg kérés formájában fogalmazzuk meg. Talán ritkábban fordulunk Istenhez bűnvallásainkkal. És vajon hány esetben jutunk el a hálaadásig, Urunk dicsőítéséig?
      Egyházi ünnepségeken, gyülekezeti szeretetvendégségeken korábban élt az a szokás, hogy közvetlenül az étkezés előtti kérő imádsághoz kapcsolódóan elhangzott a befejező hálaadás is még az alkalmak elején. Annak a szomorú tapasztalatnak a nyomán alakult ki ez a gyakorlat, miszerint Isten áldásainak és ajándékainak elfogadása után sokszor elfelejtünk neki köszönetet mondani mindezekért.
      A mai nap igéinek felszólításai a hálás szívvel élők további küldetésére készítenek fel: Isten dicséretére, magasztalására minden ember előtt. Hiszen már Izráel népének is feladata volt a körülötte élők tudtára adni az Úr nagyságát és hatalmas tetteit, minket pedig egyenesen a Feltámadott szava állít ebbe a szolgálatba: „…tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19b). Ne rejtsük hát véka alá a világító lámpást, mint ahogyan nem lehet eltakarni mások elől a hegyen épült várost sem (Mt 5,14–15). Ugyanakkor az ítéletet bejelentő és előkészítő angyal igehirdetéséből ma kihallható, hogy az istenfélelemre és a megtérésre hívó szó egyben az életmentés eszköze is.

Hálát adok neked, Istenem, hogy feladatot adsz: emlékeztetni másokat is a te tiszteletedre és dicséretedre, hirdetni mindenkinek hatalmas tetteidet. Bocsásd meg, hogy sokszor megfeledkezem erről a felelősségemről, és elmulasztom vagy elhibázom a rám bízott szolgálatot. Adj engedelmes szívet, hogy a mai napon betölthessem tőled kapott küldetésemet. Ámen.

Megjelent: Szeretetforrás. Lelki útravaló az év minden napjára. Szerk.: Galambos Ádám. MEE Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, Budapest, 2021. 305–306. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design