Szeretetforrás 1

2022.03.26.

„Ő [az Úr] elküldi majd angyalát előtted…” (1Móz 24,7b)

„Ezt mondta neki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel sarudat! Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem! Péter kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik…” (ApCsel 12,8–9)

Isten nem késlekedik a segítséggel és a szabadítással, amikor erejüket meghaladó nehézségekkel néznek szembe övéi.
      Ábrahám azzal bízza meg szolgáját, hogy rokonsága földjéről hozzon feleséget fiának, Izsáknak. De mi lesz, ha a választott leány majd nem akarja őt követni? Izsák ugyanis Ábrahám parancsa szerint nem költözhet vissza abba az országba. Az Isten ígéretében bízó apa meg van róla győződve, hogy az Úr „elküldi majd angyalát”, aki egyengeti az utat szolgája előtt, és a jó ügy érdekében munkálkodik fia jövendőbelijének szívén is.
      Péter apostol I. Heródes Agrippa börtönébe kerül. Mivel a király keresztyének elleni kegyetlenkedései következtében Jakab korábban mártírhalált halt, ezért Péter sorsát illetően is nagy az aggodalom a gyülekezetben. Kétségbeesés helyett azonban kitartó és buzgó imádság keretezi az eseményeket. Az Úr pedig most is közbelép. Küldöttén keresztül megvilágosító, ébresztő, bilincseket oldó, felövező, követésre szólító szeretettel szabadítja meg elhívott szolgáját.
      Vajon te mihez kezdesz a válsághelyzetekkel? Panaszkodás, vádaskodás, esetleg a meghátrálás jellemzi magatartásodat? Vagy képes vagy az Úrban bízva tenni a jót, és tovább járni az engedelmesség útját azzal a biztos reménységgel, hogy ő majd „elküldi angyalát előtted”?

Megvallom, Uram, hogy szívemben gyakran a kishitűség és a kételkedés győz az irántad való bizalom felett. Kérlek erősítsd bennem azt a lelki készséget, amely ígéreteidre építve gondviselő és életmentő szeretetedre mer hagyatkozni minden időben. Köszönöm, hogy te mindig előttem jársz, és értem munkálkodsz akkor és ott is, ahol és amikor én azt nem is gondolnám. Ámen.

Megjelent: Szeretetforrás. Lelki útravaló az év minden napjára. Szerk.: Galambos Ádám. MEE Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, Budapest, 2021. 127–129. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design