Örömüzenet 2

2021.05.14.

„Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.” (Zsolt 103,19)

„Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt…” (Jel 19,6–7)

Kié a hatalom? A magyar államiságot jelképező Szent Korona homloklemezén és a tetején álló kereszt alatt a trónusán ülő Krisztus ábrázolása látható. Üzenet ez a földi hatalomgykorlóknak: vigyázz, te is elszámolással tartozol! „Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké” – dicsőíti népe Istent az Úrtól tanult imádság befejezésében (Mt 6,13). „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” – adja tudtul a feltámadott Krisztus mennybemenetele előtt a tanítványoknak (Mt 28,18b).
      Ma is örömmel és ujjongással fogadhatjuk azt a bibliai bizonyságtételt, hogy Krisztusban a mindenség Ura hajolt le hozzánk. Az ő fennhatósága nem csupán a templom falain, illetve a gyülekezet és az egyház közösségén belül érvényes, de kiterjed mindenre: a család, a munkahely, a politika, a mindennapi élet helyszíneire és viszonyaira, sőt a mikro- és makrokozmosz legeldugottabb szegleteire is.
      Igéjében Urunk ma figyelmeztet és bátorít: Ember, ne hidd, hogy jogodban áll visszaélni mulandó hatalmaddal, sem azt, hogy ki vagy szolgáltatva e világ elemeinek vagy zsarnokainak! Megváltó Urad áll mindenek fölött, az ő kezében van minden hatalom!

Uram, öröm és ujjongás tölti el szívemet, hogy gyermekedként mindenható kezed védelmében élhetek. Ámen.

Megjelent: Örömüzenet. Lelki útravaló az év minden napjára. Szerk.: Galambos Ádám. MEE Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, Budapest, 2020. 199–200. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design